Werkplaats.org

Vind werkplaatsen. In samenwerking met Bedrijfspandenmatch.nl

Werkplaats te huur in Almere

4 m2 werkplaats, overig in Almere te huur

4 m2 werkplaats in de verhuur in Almere

Locatie Het pand ligt op zichtlocatie van de Hogering op bedrijventerrein Poldervlak. Poldervlak is het grootste (enige) gemengde bedrijventerrein van Almere Buiten (circa 28 hectare). Het heeft een goede bereikbaarheid vanuit het stadsdeelcentrum. Langs de Polderdreef ligt een strook met voornamelijk consumentgerichte bedrijven, ambachtelijk licht industriële bedrijven tot milieucategorie 3, die vanaf de dreef goed zichtbaar zijn. Het stadsdeelcentrum Almere Buiten en Doe Mere liggen op loopafstand. Reeds gevestigde bedrijven zijn onder andere: Hema Bakkerij, Copymaster, Connexxion en meerdere autobedrijven waaronder Chrysler. Bereikbaarheid Het bedrijventerrein is goed bereikbaar vanuit Almere Buiten en via de Buitenring vanuit Almere Stad en andere stadsdelen. Het ligt op circa 8 autominuten van de A6 (afrit 6). Er bevinden zich 2 bushaltes met directe verbinding naar Almere CS en NS station Almere Buiten. Object Multifunctionele ruimte voor bijvoorbeeld opslag of werkplaats. Parkeren Er zijn per bedrijfsruimte 2 parkeerplaatsen beschikbaar. Opleveringsniveau - Toiletgroep - Pantry - Handmatige overheaddeur (4m x 4m) - Vrije hoogte circa 6 meter - Vloerbelasting begane grond circa 2.000 kg/m² Beschikbaar Per direct. Tevens beschikbaar [xxxxx] 18 175 m² Huurprijs € 14.400,-- per jaar exclusief BTW Servicekosten € 3,- per m² per jaar exclusief BTW. Huurprijsindexering Jaarlijks, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI) reeks “Alle huishoudens” (2006=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum en vervolgens jaarlijks op deze datum. Huurtermijn 5 jaar gevolgd door 5 jaren. Na het verlopen van voornoemde perioden zal de huurovereenkomst worden voortgezet met aansluitende perioden van telkens 5 jaar. BTW Huurder en verhuurder verklaren uitdrukkelijk dat bij het vaststellen van de huurprijs uitgangspunt is geweest dat huurder blijvend voldoet aan de criteria welke gesteld zijn of worden voor een belaste verhuur ex. Artikel 11, lid 1 letter b, sub 5, Wet op de omzetbelasting 1968. Indien de belaste verhuur beëindigd wordt dan wel een verzoek tot belaste verhuur niet wordt ingewilligd omdat de huurder niet meer c.q. niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt de overeengekomen kale huurprijs, exclusief BTW, zodanig verhoogd dat de verhuurder volledig gecompenseerd wordt voor de BTW op de toerekenbare investeringen en kosten welk hij aan de fiscus moet terugbetalen c.q. niet (meer) in aftrek kan brengen. Huurbetaling Huur, servicekosten en BTW per kwartaal vooruit. Zekerheidstelling De waarborgsom/bankgarantie dient gelijk te zijn aan 3 maanden huur te vermeerderen met de servicekosten en de over deze bedragen wettelijk verschuldigde BTW. Huurcontract De huurovereenkomst wordt opgesteld volgens het eigen model van de verhuurder. Voor nadere informatie en bezichtigingen: Van der Linden Bedrijfsmakelaars B.V. Randstad [xxxxx] BN Almere-Stad tel: [xxxxx] e-mail: [xxxxx] internet: [xxxxx]